3 mei 2019 1 min

Onlangs is een 22-jarige monteur van een van onze leden, IVL uit Wijk bij Duurstede, tijdens werkzaamheden aan en bij een ULO-cel overleden.

Op dit moment is het onderzoek nog volop gaande, dus over de toedracht kan nog niets gezegd worden.

IVL heeft Access.Safety (een gecertificeerd veiligheidskundig adviesbureau) in de arm genomen om het ongeval te onderzoeken. De voorlopige conclusie van Access.Safety is dat IVL haar zaakjes prima op orde had. Het bureau doelt hierbij ondermeer op de voor IVL op maat geschreven risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In de RI&E van IVL wordt het gevaar van ULO (ultra low oxygen) erkend en duidelijk omschreven. De voorlichting en instructie van de monteur was bij IVL op orde, evenals het toezicht, het periodiek overleg en de verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Dat het ongeval desondanks toch heeft kunnen gebeuren is voor velen een groot raadsel.

Wij adviseren iedereen om intern nog eens goed te kijken of alle gevaren van het werk wel in beeld zijn gebracht en of deze gevaren afdoende worden beheerst. Te denken valt aan het werken op hoogte, het werken in besloten ruimten of aan het werken met gevaarlijke stoffen.

Het ongeval laat zien dat veiligheid niet altijd vanzelfsprekend is. Behalve de vaak aanzienlijke emotionele schade die een dergelijk ongeval met zich meebrengt kunnen het bedrijf en de bestuurders ook in moeilijkheden raken, zeker als er sprake zou zijn van nalatigheid.

Het is niet vanzelfsprekend dat alles vanzelf wel goed gaat: onderneem dus actie!

De installatiesector heeft diverse hulpmiddelen beschikbaar. Via OTIB online kunt u beschikken over een:

Goedgekeurde (branche) RI&E voor het bedrijf
Idem project RI&E
Idem V&G plan

Daarnaast is er de arbocatalogus waarin diverse risicogebieden in kaart zijn gebracht. Samen met een veelheid aan toolboxen en instructiefilms is die te vinden op II Mens en Werk.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?