17 april 2019 1 min

De nationale normcommissie NEC 61 “Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen“ heeft negatief gestemd voor aanpassingen in IEC 60335-2-89. Dit betreft onder andere de criteria voor de inzet van koolwaterstoffen in verschillende typen vriestoepassingen.

Een belangrijke wijziging betreft het toestaan van brandbare koudemiddel hoeveelheden boven de 150 gram, met als maximale hoeveelheid +/- 500 gram voor A3/ koolwaterstoffen en 1.2 kg voor diverse A2L koudemiddelen. De normcommissie is er niet van overtuigd dat veiligheidsaspecten voldoende geborgd zijn in het voorstel dat er ligt. Het voorstel is om alsnog enige aanpassingen te doen voordat de internationale stemming gaat plaatsvinden. Hiermee is het mogelijk de vertraging te beperken. Het verhogen van de vullingslimiet in deze norm zou een eerste stap kunnen zijn in aanpassingen in normen voor andere toepassingen zoals warmtepompen.

Uit onderzoek van Life Front – een Europees project dat belemmeringen rondom brandbare koudemiddelen onderzoekt – blijkt dat de maximale vullingslimiet een grote barrière is in de toepassing van koolwaterstoffen. Omdat dit de overgang naar natuurlijke koudemiddelen beperkt, is het vanuit milieu-oogpunt gewenst om het limiet te verhogen. Lees meer over het onderzoek via deze link.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?