21 maart 2019 2 min

In de installatie- en isolatietechniek is veilig en gezond werken de basis voor het leveren van goed werk. Daarom is het belangrijk dat je de laatste voorschriften op het gebied van gezond en veilig werken kent én interpreteert. Vanaf 26 maart zijn de RI&E-instrumenten van II Mens en Werk geactualiseerd en online te raadplegen. Zij stellen je in staat om de RI&E in uw bedrijf en op locatie helemaal up to date te houden, en zo nóg veiliger en gezonder te werken. Maak dus gebruik van de nieuwste bedrijfs- en project-RI&E!

Elk bedrijf dat personeel in dienst heeft, moet volgens de Arbowet een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) hebben. De bedrijfs-RI&E bevat een overzicht van alle risico’s die binnen jouw bedrijf aanwezig zijn. Hiermee maak je direct een plan van aanpak en stel je vast welke maatregelen je neemt om zorgvuldig met de risico’s om te gaan. Met de project-RI&E breng je de risico’s en maatregelen op projectlocaties bij de klant in kaart.

Wat is er veranderd?
In de geactualiseerde en door het Steunpunt RI&E erkende RI&E’s zijn de laatste wetswijzigingen uit de Arbowet doorgevoerd en zijn sommige teksten verduidelijkt. Daarnaast zijn vragen over jeugdigen en over het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen toegevoegd en is de verbinding tussen de RI&E- instrumenten en de Arbocatalogus up-to-date gemaakt. Ten slotte is de nieuwe CROW-publicatie 400 verwerkt in de vragen over werken in verontreinigde grond in de project-RI&E.

Hoe gaat u te werk?
Bij het opstarten van de nieuwe bedrijfs-RI&E’s en project-RI&E kom je bij de actuele RI&E-vragenlijst terecht. Ben je nog in een RI&E bezig, dan zie je de wijzigingen direct in een speciaal bericht hierover. Maar ook voor het actualiseren van jouw huidige bedrijfs- en/of project-RI&E ben je hier op het juiste adres. Een handig overzicht helpt je bij het checken van de elementen die je aan uw RI&E moet toevoegen.

Workshops en nieuwsbrief
Heb je hulp nodig bij het inrichten van uw RI&E’s? II Mens en Werk organiseert ook dit jaar weer diverse workshops waarin je onder leiding van deskundigen met uw eigen bedrijfs- en/of project-RI&E aan de slag kunt gaan. Kijk voor de data en locaties op de website van I&I MensenWerk. Hier kan je, je ook aanmelden voor de II Mens & Werk-nieuwsbrief, waarmee je altijd op de hoogte bent van alle activiteiten op het gebied van veilig en gezond werken.

Meer informatie
Heb je (andere) vragen over veilig en gezond werken in de installatie- en isolatietechniek? Stel die gerust via info@arbotechniek.nl. Zij antwoorden u graag!

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?