21 maart 2019 1 min

Draagt u het onderwijs een warm hart toe, en vindt u het ook belangrijk dat er mensen op MBO-niveau 4 worden opgeleid tot systeemontwerper? Voor de MBO-opleiding niveau 4 systeemontwerper koude- en klimaatsystemen wordt een werkgroep samengesteld. Deze werkgroep gaat zich bezighouden met het lesmateriaal (onder leiding van onze leermiddelenleverancier Acole) en zal bestaan uit vertegenwoordigers uit onderwijs en bedrijfsleven.

Het kwalificatiedossier systeemontwerper koude- en klimaatsystemen waarop de opleiding is gebaseerd, bestaat uit de volgende delen:

werkproces 1: Verzamelt ontwerpgegevens
werkproces 2: Berekent (industriële) koude- en klimaatsystemen
werkproces 3: Maakt ontwerp voor (industriële) koude- en klimaatsystemen
werkproces 4: Stelt aanbieding op
werkproces 5: Onderhoudt contact met derden
werkproces 6: Rondt werkzaamheden af

Wilt u actief meedoen aan de werkgroep, of u aanbieden als meelezer? Dan kunt u zich melden bij Brenda Witzier, onze projectmanager onderwijs en arbeidsmarkt. Stuur een mail naar brenda@nvkl.nl.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?