8 maart 2019 2 min

Op 29 maart 2019 vertrekt het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU).

Onderhandelingen tussen het VK en de EU hierover verlopen stroef. Wat de uitkomst van de onderhandelingen ook is, zeker is dat het VK de EU verlaat. Exporteert u naar het VK? Of komen uw onderdelen daar vandaan? Dan is het belangrijk dat uw organisatie en bedrijfsvoering hier tijdig op ingericht zijn.

De meest evidente gevolgen zijn er voor bedrijven die rechtstreeks zakendoen met het VK. Zij krijgen te maken met handel-gerelateerde zaken als importheffingen, douaneprocedures, leveringsvertragingen en nieuwe administratieve regels. Bovendien komt de gehele systematiek van CE-verklaringen om te voldoen aan Europese Richtlijnen voor export naar het VK te vervallen, tenzij overeengekomen wordt dat dit systeem ook blijft gelden voor het VK. Dus bestaat de kans dat producten aan Britse standaarden en certificatie-eisen moeten gaan voldoen.

Voor producten die naar de EU gaan, geldt dat de ontvangende partij in de EU de importeur wordt en zelf moet voldoen aan de producteisen die in de EU gelden. Ook certificaten van Britse instituten verliezen hun geldigheid voor de EU-markt, terwijl ook certificaten die niet afkomstig zijn van Britse certificatieorganisaties niet geldig zijn in het VK als er geen afspraken worden gemaakt. Gelukkig lijkt de wederzijdse erkenningen in het geval van F-gassen te worden voorkomen.

F-gassenregelgeving
De Britse regering heeft vanaf het begin van de BREXIT-onderhandelingen duidelijk gemaakt dat het niet hun bedoeling is om de impact van bestaande Europese milieuregels in het VK te verminderen, inclusief die met betrekking tot het verminderen en minimaliseren van emissies van ozonafbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen.

De nieuwe Britse regelgeving die op 30 maart 2019 in werking treedt, zal de meeste eisen van de huidige EU-regelgeving bevatten. Zo zal men het gebruik van ozonafbrekende stoffen blijven beperken en het terugfaseringsschema voor F-gassen handhaven. Men zal nog steeds gericht zijn op het voorkomen van het vrijkomen van F-gassen, minimaliseren en repareren van lekkages, uitvoeren van lekkagecontroles, bijhouden van registers bijhouden, voorkomen van verkopen door bedrijven die niet over de relevante certificaten beschikken, etc.

Kortom, de uitvoering van de F-gassenverordening zal precies zo doorgaan als nu, nadat het VK de EU op 29 maart van dit jaar heeft verlaten. Alle bestaande certificering blijft geldig en het VK is van plan de certificaten die in andere EU-lidstaten zijn afgegeven vóór de BREXIT-datum te blijven erkennen. Er zijn bovendien gesprekken gaande tussen Britse ambtenaren met de vertegenwoordigers van de Europese Commissie om te proberen een wederzijdse regeling te bewerkstelligen.

Bronnen: FME en REFCOM

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?