8 maart 2019 1 min

Draagt uw bedrijf af aan OTIB? En heeft u gebruik gemaakt van de Ontwikkelingsstimuleringsregeling (OSR) in 2018 en heeft u nog declaraties liggen? Dan is het nu tijd om deze in te dienen. De deadline is 1 april.
Na die tijd kunnen geen declaraties meer worden verwerkt. Bekijk uw administratie en dien via OTIB-online de kosten in die in 2018 zijn gemaakt voor opleiding en scholing en in uw Bedrijfsopleidingsplan vermeld stonden.

Wilt u aan de slag met de OSR in 2019? Dan heeft OTIB het nog makkelijker gemaakt! Met de OSR ontvangt een bedrijf in 2019 een scholingstegoed dat bestaat uit een basisbedrag van 800 euro plus 120 euro keer het aantal werknemers. Maar het is makkelijker gemaakt voor wat betreft het indienen van de declaraties.  In 2019 is niet langer meer een bedrijfsopleidingsplan (BOP) nodig. Als werkgever kunt u uw OSR-declaraties in 2019 (alleen nog) indienen via www.otib-online.nl.

VCA, BHV en EHBO niet langer meer vergoed
In principe komt elke cursus of training voor de OSR in aanmerking, mits deze scholing bijdraagt aan het versterken van het vakmanschap. U kunt hierbij denken aan een cursus over het installeren van nieuwe waterpompen. Maar ook aan een training die gericht is op het vergroten van competenties, zoals het leren coachen van nieuwe collega’s. Alles is mogelijk, zolang de scholingskeuze maar in goed overleg tussen werknemer en werkgever tot stand komt en de werkgever de aanvraag indient. Wat nieuw is, is dat de cursussen VCA, BHV en EHBO niet langer door de OSR worden vergoed.

Voorwaarden voor de OSR
Om in aanmerking te komen voor de OSR moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:
1) Het bedrijf moet aangesloten zijn bij OTIB.
2) De medewerker om wie het gaat is in loondienst van het bedrijf.
3) De keuze voor de scholing is door de werkgever en de werknemer gezamenlijk bepaald.
4) De scholing is al betaald.
5) De tegemoetkoming vanuit de OSR geldt alleen voor werkelijk gemaakte kosten, excl. BTW.
6) De declaratie kan tot uiterlijk 1 maart van het jaar nadat de scholing is gevolgd worden ingediend.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van OTIB.

(Bron: OTIB.NL)

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?