8 maart 2019 1 min

FNV en CNV hebben een landelijke actiedag aangekondigd op maandag 18 maart. De actiedag is niet gericht op u als werkgever, maar op het kabinet. Reden voor de actie is het uitblijven van een pensioenakkoord.

Op dit moment is niet duidelijk welke vorm de acties zullen krijgen. Mogelijk gaat het om stakingen en flyer-acties. Werkgevers vinden de actie vanuit de vakbonden zeer teleurstellend en keuren stakingen en andere acties die uw bedrijfsvoering benadelen sterk af.

Juridische toetsing leert echter dat de voorgenomen acties waarschijnlijk niet onrechtmatig zijn.

Wij adviseren u om na te gaan of in uw bedrijf eventuele acties zijn te verwachten. Zo kunt u mogelijk maatregelen treffen om nadelige consequenties zoveel mogelijk te beperken.

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de voorgenomen acties van de vakbonden. Neem in dat geval contact op met NVKL via cao@nvkl.nl

 

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?