22 februari 2019 1 min

De definitieve versie van NTA 8800 ‘Energieprestatie van Gebouwen’ is gepubliceerd. Deze versie wordt vanaf 2020 aangewezen door de overheid en vervangt NTA 8800:2018. NTA 8800 is een methodiek die van toepassing is op zowel nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw als utiliteitsbouw. NTA 8800 volgt de Europese normen en vervangt de huidige EPC- en EI-indicatoren door de energiebehoefte per vierkante meter (kWh/m2).

NTA 8800 is bedoeld om de energieprestatie van nieuwbouw uit te rekenen, zodat kan worden getoetst of aan de BENG-eisen wordt voldaan. Nieuwe gebouwen moeten vanaf 1 januari 2020 voldoen aan de BENG-eisen. Daarbij wordt afgestapt van de dimensieloze indicatoren EPC en EI. Het voordeel van de nieuwe methode is dat de energieprestatie nauwkeuriger vastgesteld kan worden.

In BENG wordt de energieprestatie van een gebouw uitgedrukt met drie indicatoren:

BENG 1: energiebehoefte (de hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling, uitgedrukt in ‘thermische’ kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar)
BENG 2: primair energiegebruik (de hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warm water en installaties)
BENG 3: Aandeel hernieuwbare energie: (het percentage hernieuwbare energie van het totale energiegebruik)

Onlangs zijn de voorgestelde BENG-eisen ter internetconsultatie aangeboden aan de markt. De NVKL is van plan hierop te reageren.

Voor de duidelijkheid: tot 1 januari 2020 kunnen de huidige Nederlandse normen nog gewoon worden gebruikt, zoals NEN 7120 ‘Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode’, NEN 8088 (bepalingsmethode ventilatie en luchtdoorlatendheid gebouwen) en NEN 1068 (rekenmethode thermische isolatie van gebouwen). Per 1 januari 2020 worden deze normen in de wetgeving vervangen door NTA 8800. Deze nieuwe energieprestatienorm NTA 8800 is kosteloos beschikbaar in de NEN Shop.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?