8 februari 2019 1 min

CINOP onderzoekt in opdracht van de overheid middels kwaliteitsaudits in hoeverre een exameninstelling voldoet aan de eisen die Rijkswaterstaat stelt. Deze eisen zijn opgenomen in de ‘Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat F-gassen voor personen’ van Rijkswaterstaat (de BRL 200). STE is een van de organisaties die door CINOP is geaudit en door Rijkswaterstaat officieel erkend als Examenbureau voor het afnemen van examens F-gassen categorie 1 en 2 (volgens de persoonscertificering BRL200 versie 1.2). NVKL heeft STE hierbij ondersteund.

STE is in 2018 gestart met de afname van F-gassen examens, waarbij in 2018 187 kandidaten het F-gassen examen deden met een slagingspercentage van 87% (inmiddels zijn er voor 2019 al 55 aanmeldingen binnen).

Examen doen
Nadat u de training F-gassen categorie 1 (> 3 kg koudemiddelinhoud) of categorie 2 (< 3 kg koudemiddelinhoud) hebt gevolgd, kan de deelnemer examen afleggen bij STE, bijvoorbeeld op de opleidingslocatie van GO0/Aerestech in Ede. U kunt uw medewerkers bij STE inschrijven voor het examen. Legt de kandidaat het examen met goed gevolg af, dan ontvangt de kandidaat het certificaat F-gassen met het logo van NVKL, STE en CINOP. Met dit certificaat is de gecertificeerde officieel bevoegd om installaties met synthetische koudemiddelen te repareren, leeg te halen, af te vullen en inbedrijf te stellen.

Voordelen van een STE examen:

Kandidaat hoeft niet vooraf te betalen.
Kandidaat kan zich eenvoudig digitaal inschrijven en zelf zijn examendatum plannen.
Kandidaat ontvangt persoonlijk uitslag (deze kan ook naar de klant / opleider worden gestuurd).
Wanneer iemand gezakt is op een onderdeel, ontvangt hij direct een voorsteldatum voor herexamen.

Deelname aan een STE examen kost € 400,- (exc. BTW en locatiekosten).

Ontwikkelingen bij STE in 2019:

STE blijft een examenbureau met een hands-on mentaliteit en korte lijnen en willen in nauwe samenwerking met opleiders & branche organisaties nog betere examens ontwikkelen en uitvoeren. Het belang van de cursist en de branche staan daarbij altijd centraal.
In samenwerking met de NVKL wordt gewerkt aan een uitbreiding van het aantal beschikbare examinatoren.
Evaluatie huidig examen en analyse van de resultaten tot op heden. Daarbij worden op basis van gefundeerde input eventuele aanpassingen doorgevoerd.
De website updaten.

Voor meer informatie en aanmelden voor examens verwijzen wij u naar: https://www.st-examenbureau.nl/f-gassen.html

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?