8 februari 2019 1 min

Met de energietransitie vindt er een omslag plaats in de gebouwde omgeving waar steeds meer gebruik wordt gemaakt van warmtepomptechnologie. Steeds meer installateurs (gaan over tot het) installeren (van) luchtwarmtepompen, die beschikken over ventilatoren en compressoren in buitenopstelling om te verwarmen en eventueel te koelen.

Dit werkingsprincipe zorgt ervoor dat buitenluchtwarmtepompen geluid produceren, dat kan leiden tot overlast voor zowel de eigenaar als de omgeving indien niet voldoende rekening wordt gehouden met de reikwijdte van het geluid. Kortom, het aspect geluid vraagt om extra aandacht. Maar ook zicht hinder dient bij voorkeur te worden beperkt. Vorig jaar wijdden we hier al een artikel aan.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een concept grenswaarde (geluidsniveau) van de buitenunits van warmte- en koude-installaties voorgesteld. Deze concept-geluidseisen zijn begin 2019 in een formele internetconsultatie naar buiten gebracht. Opname in het Bouwbesluit wordt eind 2019/begin 2020 verwacht. De NVKL is van plan hier samen met andere belanghebbende brancheorganisaties op te reageren.

Om voor de periode naar de nieuwe geluidseisen aan te geven welke wet- en regelgeving van toepassing is, is in samenwerking tussen de NVKL, DHPA en Techniek Nederland een factsheet met betrekking tot geluid- en inpassingsaspecten opgesteld. De factsheet is hier te downloaden.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?