22 januari 2019 1 min

De Eerste Kamer heeft aan het eind van 2018 ingestemd met ruim zestig belastingmaatregelen voor burgers en bedrijven. Dit betekent dat de belastingtarieven met ingang van 2019 omlaaggaan en de heffingskortingen (belastingkortingen) omhoog, waardoor werken lonender wordt. Een groot deel van de maatregelen is per 1 januari ingegaan. Wij geven u een kort overzicht:

– Invoering tweeschijvenstelsel
Door de geleidelijke invoering van een tweeschijvenstelsel met een basistarief en een toptarief nemen de besteedbare inkomens toe van alle personen met een inkomen vanaf € 21.000 per jaar. Het tarief in de huidige tweede en derde schijf daalt van 40,85 naar 38,10 %. Het tarief in de huidige eerste schijf stijgt van 36,55 naar 36,65 %. Het tarief in de huidige vierde schijf daalt van 51,95 naar 51,75 %.

– Verhoging heffingskorting
Door een verhoging van de algemene heffingskorting neemt het besteedbaar inkomen van mensen met een inkomen tot € 68.507 per jaar toe. De heffingskorting stijgt met € 212 tot € 2.477 voor inkomens tot € 20.384 per jaar. Ook hogere inkomens tot € 68.507 profiteren van de verhoging van de algemene heffingskorting, alleen wel minder.

– Arbeidskorting
Door een verhoging van de arbeidskorting gaat werken meer lonen. De maximale arbeidskorting stijgt dit jaar met € 150 euro tot € 3.399. Daarnaast bouwt de arbeidskorting in 2019 sneller af. Hier profiteren werkenden met een inkomen tussen ongeveer € 10.000 en € 41.000 van.

– Combinatiekorting
Werknemers die werk combineren met de zorg voor jonge kinderen, hebben recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Deze korting zal dit jaar anders berekend worden. Mensen met een inkomen tussen de € 5.000 en € 25.000 kunnen minder IACK tegemoetzien, omdat het basisbedrag van € 1.000 verdwijnt. Wel gaat het opbouwpercentage waarmee berekend wordt op hoeveel IACK iemand recht heeft, omhoog naar 11,45 %. Hierdoor wordt de maximale IACK al bij een lager inkomen bereikt.

– Boodschappen
Het kabinet betaalt de verlaging van de lasten op arbeid gedeeltelijk door economisch minder verstorende belastingen te verhogen. Zo zijn boodschappen iets duurder door een verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 %. Dit betekent in de praktijk dat boodschappen van € 100 euro € 2,83 duurder worden.

– Vergroening
Wat vervuilender is voor het milieu, wordt zwaarder belast: de belasting op aardgas gaat omhoog, die op elektriciteit omlaag. Verhuurders die huurwoningen energiezuinig verbouwen kunnen in aanmerking komen voor een heffingsvermindering.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?