22 januari 2019 1 min

In de zomer van 2018 publiceerde de Verenigde Naties een rapport met de boodschap dat met de huidige stand van zaken de klimaatdoelstellingen van het Parijs-akkoord niet worden gehaald. Vlak voor kerst vorig jaar presenteerde het Klimaatberaad het Nederlandse Klimaatakkoord, dat nu ter inzage ligt om doorgerekend te worden. Op 1 januari 2019 is het Amendement van Kigali in werking getreden, waarmee men internationaal de productie en gebruik van HFK’s in de komende 30 jaar met meer dan 80% wil terugdringen.

Van het bedrijfsleven wordt nu verwacht dat zij met technologische innovaties komt om hieraan tegemoet te komen. Ook van de koudetechnische branche. En dat lukt ook, want zo werd in 2018 een flink aantal nieuwe koudemiddelen (mengsels op basis van HFO 1234yf) op de markt geïntroduceerd. Denk bijvoorbeeld aan R516A, R454A, R455A, R457A en R465A. Dit zijn koudemiddelen met een lage(re) GWP, maar let op: ook met een relatief lage LFL-waarde (lower flammability limit). Daardoor worden ze als tenminste ‘mild brandbaar’ geclassificeerd. Dit vergt van de installateur dat hij kennis heeft van de risico’s en weet welke maatregelen hij moet treffen om ongelukken te voorkomen.

AREA is daarom een campagne gestart onder de naam Real Alternatives, zoals eerder vermeld in dit artikel. In dit kader heeft zij een flyer uitgebracht over brandbare koudemiddelen waarin wordt ingegaan op het hoe en waarom van deze opkomende groep koudemiddelen. De flyer is hier te downloaden.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?