11 januari 2019 1 min

Koeltechniek zit in de lift. Mede door de groeiende belangstelling voor warmtepompen is er behalve behoefte aan docenten (zie andere oproep) ook behoefte aan mensen uit de sector die bereid zijn af en toe op te treden als F-gassenexaminator.

Als je voldoet aan onderstaande criteria dan kun je in aanmerking komen om door de examencommissie te worden benoemd tot examinator F-gassen:

10 jaar relevante koeltechnische ervaring in relatie tot synthetische koudemiddelen. Relevantie is dan in dat
geval hebben van de beroepen monteur, ontwerper, technicus.
Minimale vooropleiding MBO 4.
F-gassen categorie I diploma hebben behaald.
Onafhankelijkheid ten opzichte van examenkandidaten. Examinator mag niet werkzaam zijn of zijn geweest
korter dan twee jaar geleden bij hetzelfde bedrijf noch lesgeven aan de kandidaat of anderszins zijn betrokken bij de kandidaat.
Indien niet meer actief in het vakgebied, dan volgt de examinator periodiek relevante bijscholing, dit in overleg met de examencommissie.
De examinator heeft kennis van de relevante (her-) examenmethoden en de (her-)examendocumenten

Vergoeding voor de examinatoren is € 50,00 per uur en € 17,50 per beoordeeld examen.

Belangstellenden kunnen zich melden bij de NVKL of rechtstreeks bij STE, Richard Tibben: r.tibben@tutorial.nl, tel. 053-4329794.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?