10 januari 2019 1 min

Volgens de cao Metaal en Techniek 2017 – 2019, waar de cao Technisch Installatiebedrijf deel van uitmaakt, dienen de feitelijke salarissen per 1 januari 2019 te worden verhoogd met 0,31%.

Deze loonsverhoging geldt niet voor medewerkers tot 22 jaar zonder vakdiploma en niet voor medewerkers ingedeeld in salarisgroep A. Voor deze medewerkers geldt de specifieke regeling van artikel 41 lid 1a.

 
Minimum vakantietoeslag per 1 januari 2019
De medewerker die op 1 januari 2019 in dienst is of nadien in dienst treedt en die op 30 juni 2018 de leeftijd van 22 jaar maar niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, ontvangt vanaf 1 januari 2019 een vakantietoeslag van tenminste € 169,50 bruto per maand of € 155,89 bruto per vierwekenperiode.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?