21 december 2018 1 min

De PG KANS heeft een nieuw visiedocument ontwikkeld, het is een verkenning van de eigenschappen en mogelijkheden van LNG. De koeltechniek is een van de cruciale schakels bij winning, transport, opslag en verwerking van LNG. In Nederland zal de voorgenomen reductie van aardgaswinning resulteren in een toename van het gebruik van LNG. Hierdoor komt in Nederland een grote hoeveelheid koude beschikbaar in het temperatuurgebied van -150°C tot 0°C en ontstaat een groeiend potentieel voor de verschillende koudetechnische sectoren.

Download Visiedocument LNG (alleen voor leden) 

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?