14 december 2018 1 min

LIFE FRONT is een EU-project gericht om belemmeringen voor het toepassen van brandbare koudemiddelen voortvloeiend uit normen te onderzoeken. Het rapport richt zich op het huidige gebruik van koolwaterstoffen en evalueert het effect van normen inzake de toekomstige toepassing van apparatuur met deze koudemiddelen. Het behandelt de verschillende normen, de beperkingen door vullingslimieten, markt- en technologische ontwikkelingen en risico beperkende maatregelen.

Enkele conclusies uit het rapport:

de overgang naar laag GWP- alternatieven zoals koolwaterstoffen wordt versneld door F-gassenverordening  (EU)517/2014;
de meeste bedrijven overwegen om binnen de komende 2-3 jaar te starten met productie van koolwaterstof-apparaten (Dit tijdspad is in lijn met het verbod op HFK’s (GWP> 150) in hermetisch gesloten commerciële koel en vrieskasten die in januari 2022 van kracht wordt);
respondenten hebben aangegeven dat koolwaterstofsystemen iets duurder zijn dan hun HFK-tegenhangers. De hogere initiële kosten worden echter gecompenseerd door de energie-efficiëntiewinsten van koolwaterstofsystemen. Energie-efficiëntie heeft een impact op de operationele kosten, met als consequentie dat de levenscycluskosten omlaag gaan. Volgens een aanzienlijk aantal respondenten, zijn de levenscycluskosten van koolwaterstofsystemen ofwel gelijk aan of lager dan de huidige HFK-systemen;
de huidige vullingslimieten zijn belemmerend voor koolwaterstoffen. Over het algemeen is de conclusie op basis van de antwoorden voor alle soorten systemen, dat wanneer normen hogere koudemiddelvullingslimieten toestaan, barrières worden weggenomen, zodat belanghebbenden sneller en zonder onzekerheid kunnen overstappen op koolwaterstoffen;
ter ondersteuning van het verhogen van de toegestane hoeveelheid koelmiddel kan een reeks maatregelen worden genomen om het potentiële risico van grotere vullingslimieten te compenseren en daardoor het gebruik van koolwaterstoffen in een veel groter aantal systemen te stimuleren met Europese en internationale veiligheidsnormen;
volgens respondenten van de enquête kunnen alle veiligheidsproblemen en mogelijke storingen worden opgelost door een goede combinatie van mitigatie maatregelen, waaronder controlesystemen, grondige risicobeoordeling, componenten van goede kwaliteit en bekwame gecertificeerde technici.

Impact of standards on hydrocarbon refrigerants in Europe – LIFE FRONT report

 

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?