11 december 2018 1 min

Minister Van Engelshoven van Onderwijs heeft bekendgemaakt dat de subsidie op praktijkleren tot 2023 wordt verlengd.

Het besluit biedt zekerheid aan de erkende leerbedrijven die voor meer jaren achtereen studenten uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in het eigen bedrijf opleiden. Ook voor scholen en studenten zijn de gevolgen positief. Juist nu het bedrijfsleven een groeiende behoefte heeft aan goed opgeleide medewerkers, blijft de succesvolle beroepsbegeleidende leerweg (bbl) ondersteund.

Vakmensen zoals (koel)monteurs, lassers maar ook verpleegkundigen leren hun vak over het algemeen via de beroepsbegeleidende leerweg bij erkende leerbedrijven. Van hun studietijd brengen ze meestal vier dagen per week door bij het leerbedrijf en gaan ze één dag naar school. Er zijn bijna 108.000 bbl-studenten. De subsidie praktijkleren stimuleert bedrijven om leerbanen aan te bieden. Ze kunnen subsidie krijgen voor de begeleiding van een student.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?