16 november 2018 1 min

De NVKL regiobijeenkomsten zijn dit najaar bezocht door ruim 250 deelnemers, een mooie opkomst! Aanwezigen kregen een update over de meest actuele wetgeving. Daarnaast werden de leden geïnformeerd over ontwikkelingen binnen de vereniging en de stand van zaken van het klimaatakkoord en daarbij de koudemiddeltransitie.

Positieve veranderingen in de sector
Uit een peiling onder de aanwezigen bleek dat het aantal nieuwe installaties met R404A en R507A afgelopen jaar sterk is afgenomen. Daarnaast neemt het gebruik van HFK’s steeds meer toe. Positieve veranderingen!

De avonden werden afgesloten met een borrel waaruit bleek dat niet alleen de inhoud heel belangrijk is, maar ook de contacten en de gezelligheid binnen het netwerk gewaardeerd worden.

Heeft u de regiobijeenkomsten gemist?
Voor diegene die de bijeenkomst gemist hebben, de presentaties inclusief de koudemiddelenschema’s vindt u hier.
Hier vindt u ook de resultaten van de Menti-enquête die tijdens de bijeenkomsten gehouden is.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?