15 november 2018 1 min

Uit een intern onderzoek van koepelorganisatie AREA blijkt dat bijna 80% van de koeltechnische installatiebranche op de hoogte is van de illegale handel in de meest gebruikte HFK’s. Deze vaststelling wordt gedaan, terwijl 60% van de industrie getuige was van een afname van de beschikbaarheid van deze koelmiddelen. Het onderzoek werd uitgevoerd in oktober 2018 en omvat de antwoorden van 18 aangesloten verenigingen uit 16 EU-landen, waaronder de NVKL.

Het aandeel van de industrie dat een daling van de beschikbaarheid van koudemiddel ondervindt, varieert van 50% voor R134a tot boven de 60% voor R507A, R410A en R404A. Lage GWP-koelmiddelen lijken aan de andere kant geen tekort te vertonen. Deze trends houden natuurlijk verband met de quota’s uit de F-gassenverordening, maar zijn een punt van zorg als ze in het licht worden gesteld van illegale handel.

Inderdaad, 80% van de branche van RACHP-installateurs verklaart bekend te zijn met illegale handel in deze koudemiddelen. Het cijfer stijgt tot bijna 90% voor R134a terwijl bekendheid bij R32 ontbreekt. Verder lijkt het erop dat de kwestie in EU-grenslanden dringender is en dat de situatie is verslechterd sinds het begin van het jaar. Ook meldingen van diefstal van koudemiddelen nemen toe. De mate hiervan verschilt echter wel per land. De percentages met betrekking tot bewustzijn van diefstal liggen tussen de 40% en 50%, afhankelijk van het type koudemiddel.

Hoe kunnen we deze problemen aanpakken? De nationale autoriteiten proberen over het algemeen actie te ondernemen zodra ze door de industrie worden geïnformeerd. Men ziet echter vaak dat het hen aan middelen en/of expertise ontbreekt. De industrie pleit voor meer controles, hogere straffen, meer bewustzijn bij eindgebruikers, bestrijding van illegale internetverkoop en nauwere samenwerking met de douane. Steunend op de F-gassenverordening en in overeenstemming met de onlangs uitgebrachte boodschap over illegale handel in koudemiddelen zijn, AREA en haar leden van plan om samen met Europese en nationale autoriteiten te blijven werken aan betere handhaving.

 

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?