2 november 2018 1 min

De PGS13 is net als andere PGS-documenten omgezet naar de Nieuwe Stijl. De PGS wordt zo gereed gemaakt voor de komst van de nieuwe Omgevingswet en het bijbehorende Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal). In de PGS Nieuwe Stijl speelt de zogenaamde risicobenadering een belangrijke rol. Dit is een systematische aanpak waarbij een PGS-team start met een inventarisatie en beoordeling van de risico’s. Op basis van de geïdentificeerde risico’s zijn doelen en maatregelen vastgesteld. Daarnaast is PGS13 aangepast op de norm EN 378:2016 (koelsystemen en warmtepompen – veiligheid en milieueisen), die in 2016 is geactualiseerd.

Bij NPR 7600 is de scope gewijzigd van ‘koolwaterstoffen’ naar ‘brandbare koudemiddelen’. Dit zijn de koudemiddelen in de categorie A2, A2L en A3 (waaronder HFO’s en –mengsels). De toxische koudemiddelen worden uitgesloten. Deze praktijkrichtlijnen zijn bedoeld om de mogelijke risico’s ten aanzien van personen, goederen en milieu in de gebruiksfase tot een verantwoord niveau te minimaliseren.

De NPR’en zijn een praktisch hulpmiddel om de eisen in de NEN-EN 378 norm en relevante al dan niet geharmoniseerde Europese en nationale normen, de Machinerichtlijn en de richtlijn Drukapparatuur toe te kunnen passen. Ze bevatten toelichtingen op deze normen, constructieve mogelijkheden, veiligheidsvoorzieningen en werkmethoden.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?