2 november 2018 2 min

EPEE (de vertegenwoordiging van de koeling-, airconditioning- en warmtepompindustrie in Europa) en drie toonaangevende verenigingen in de HVACR sector: EFCTC, AREA en ADC3R – hebben hun krachten gebundeld om te pleiten voor een betere handhaving van de EU-F-gassenverordening. Aangezien illegale handel in koudemiddelen in toenemende mate wordt gemeld, roepen de verenigingen alle marktspelers op om alleen koudemiddelen kopen bij gerenommeerde bronnen om een ​​veilige en efficiënte werking van HVACR-apparatuur te garanderen. Illegaal geïmporteerd koudemiddel kan een groot risico vormen voor de gezondheid en veiligheid van installateurs en gebruikers, en voor de betrouwbaarheid van apparatuur. In het geval van ongevallen als gevolg van het gebruik van onbekende stoffen in illegaal geïmporteerde containers of cilinders zullen uiteindelijk de installateurs verantwoordelijk zijn.

“We hebben de F-gassenverordening en de overgang naar koudemiddelen met lagere GWP vanaf het begin ondersteund. We kunnen ons dergelijke mazen in de implementatie en het gebrek aan gecoördineerde handhaving niet veroorloven, met name nu de wereld overeenstemming heeft bereikt over een wereldwijde afbouw van HFK ’s in het kader van de Kigali-amendement, dat in minder dan drie maanden in werking treedt in de landen die het hebben geratificeerd “, zegt Andrea Voigt, directeur-generaal van EPEE. Illegale invoer en de daaruit voortvloeiende commercialisering van dergelijke koudemiddelen vormen niet alleen een betrouwbaarheids- en veiligheidsrisico, maar brengen ook het behalen van de ambitieuze reductiedoelstellingen van CO2-equivalent, bepaald door de F-gassenverordening, in gevaar.

“Illegale import is onnodig”, voegt Andrea Voigt toe, “duurzame en lagere GWP-koudemiddelen en technologieën zijn vandaag beschikbaar om bij te dragen aan het voldoen aan de vereisten uit de F-gassenregulering.” “De autoriteiten zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor een goede handhaving van de F-gassenverordening en wij doen een beroep op alle actoren – inclusief de EU en de nationale bevoegde autoriteiten – om ook hun rol te spelen bij het afdwingen van strengere controles aan de EU-grenzen “, voegde Olivier Janin, secretaris-generaal van vereniging voor installateurs in de koeling, airconditioning en warmtepompbranche AREA, toe.

De Europese Commissie werkt met prioriteit hieraan en de verenigingen zijn van plan om in de komende maanden met hen samen te werken om de voortgang te versnellen. De Europese F-gassenverordening is in 2015 in werking getreden. Het doel ervan is de uitstoot van HVACR- apparatuur te verminderen. Een van de belangrijkste maatregelen is de HFK-terugfasering, die gericht is op de overgang naar koudemiddelen met een lager aardopwarmingsvermogen (GWP) door de hoeveelheden HFK’s die op de EU-markt worden gebracht, uitgedrukt in CO2-equivalenten, geleidelijk te verminderen.

Neem voor verdere vragen contact op met het EPEE-secretariaat (secretariat@epeeglobal.org).

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?