4 oktober 2018 1 min

De meeste afspraken en maatregelen van het eerste Energieakkoord lopen in 2020 af. Tijd dus voor een nieuw akkoord. Een groot aantal partijen hebben de afgelopen maanden onderhandeld om tot een nieuw Klimaat- en Energieakkoord te komen. Hierin moeten afspraken worden gemaakt voor de periode tot 2030 en het akkoord moet er eind van het jaar liggen.

Om tot een akkoord te komen zijn 5 tafels opgericht, waaronder de voor de NVKL-leden belangrijke tafel Gebouwde omgeving. Vlak voor de zomer is een eerste voorstel op hoofdlijnen gepubliceerd. Het effect van dit voorstel op de klimaatdoelen en de betaalbaarheid van de plannen is vervolgens geanalyseerd en doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CBP). Alle documenten zijn hieronder te downloaden. Conclusie: de plannen zijn nog niet concreet genoeg en er zijn onvoldoende doorrekenbare maatregelen opgenomen.

Er wordt momenteel gekeken naar de politici. Zij zullen een aantal besluiten moeten nemen over de te nemen vervolgstappen en de kaders waarbinnen het Klimaat- en Energieakkoord moet gaan vallen. De vragen rondom de te stellen kaders zullen met name over de rekening gaan. Waar vallen de kosten? En waar de baten? Andere belangrijke vragen gaan over draagvlak onder bevolking en voldoende (technisch) personeel om deze transitie tot een succes te kunnen maken.

De plannen voor de gebouwde omgeving zijn te omvattend om in een nieuwsbericht toe te lichten. Toch benieuwd? Kom dan naar de NVKL-regiobijeenkomsten. Hier zal een presentatie worden gegeven over waar het op hoofdlijnen naartoe gaat.

Downloads:

Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord (Klimaatberaad, 10 juli 2018)
Beoordeling ‘Voorstel van hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’ (CBP, 13 september 2018)
Analyse van het ‘Voorstel van het hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’ (PBL, 28 september 2018)

Meer informatie:

Mail je vragen naar info@nvkl.nl

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?