4 oktober 2018 2 min

NVKL-erkende installatiebedrijven nemen verantwoordelijkheid en investeren veel energie, tijd en geld om te voldoen aan alle wet- en regelgeving op het gebied van energie, milieu en veiligheid. Echter, niet alle bedrijven voldoen hieraan. Om enerzijds te komen tot een gelijk speelveld en anderzijds het milieu en mensen te beschermen is het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in handhaving. In 2019 zal het bevorderen van handhaving dan ook wederom een focuspunt zijn van de NVKL-projectgroep Techniek, Veiligheid en Milieu.

Nederlandse leveranciers in F-gassen krijgen tegenwoordig steeds vaker (via klanten) met illegale handel te maken. Het onderwerp hebben we namens NVKL opnieuw onder de aandacht gebracht bij de inspectie voor de Leefomgeving & Transport en Rijkswaterstaat en dat blijven we doen. Kaart vermoedelijke illegale handel vooral ook zelf aan. Dit kan bij uw vaste leverancier, de NVKL of ILT. Bij ILT kunt u een melding maken via het meldloket.

Koepelorganisatie AREA heeft de noodzaak tot handhaving en informatievoorziening richting de markt ook op het netvlies en heeft onlangs de Europese Commissie hierover geïnformeerd. Bovendien zal dit ter sprake komen tijdens de AREA-vergaderingen op 18 oktober, waarbij de NVKL aanwezig zal zijn. Dat men zich in andere EU-landen ook zorgen maakt over handhaving inzake illegale handel in koudemiddelen blijkt wel uit de mediaberichtgeving van de afgelopen maanden. Zo hebben onder meer Griekenland, Polen, Italië en Engeland hun zorgen geuit. Desondanks hebben de berichten betrekking op verschillende vormen van illegaliteit.

Wij zetten de meest voorkomende illegale praktijken voor u op een rij, verduidelijkt door een aantal voorbeelden:

Handel in verboden koudemiddelen
(H)CFK’s bevatten chloride – een ozonaantastende stof – en zijn daarom na de invoering van de Ozonverordening als toepassing in koelinstallaties verboden in de EU.

Chinese overheid onderneemt actie tegen illegale productie CFK’s
AREA waarschuwt voor ‘zwarte markt’ R22

Handel in F-gassen zonder quotaregistratie
In een eerder bericht lichtten we nog eens toe wat het quotumsysteem is en hoe het werkt. Een F-gas bevat fluoride, een stof dat bijdraagt aan het broeikaseffect, en moet daarom worden geregistreerd sinds de herziening van de F-gassenverordening in 2014. Dit geldt dus ook voor F-gassen die geïmporteerd worden van buiten de EU.

Poland stops quota-busting shipment
R22 openlijk verkocht op Poolse marktwebsite

Handel in koudemiddelen in wegwerpcilinders
Sinds de invoering van de F-gassenverordening is levering van koudemiddelen in wegwerpcilinders verboden. Deze cilinders bevatten overigens vaak een mix van koudemiddel of niet-gerecycled koudemiddel van slechte kwaliteit.

Bulgarian customs seize disposables
Disposables may contain dangerous mix

Verkoop van F-gassen aan niet-gecertificeerde bedrijven
De F-gassenverordening verplicht gebruikers van F-gassen om te beschikken over een bedrijfscertificaat (BRL100). Bij verkoop van F-gassen dient dit gecontroleerd te worden door de leverancier.

HFK-terugfasering leidt tot illegale online handel in koudemiddelen
Branchevereniging klaagt Amazon aan wegens illegale verkoop koudemiddelen

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?