21 september 2018 1 min

Deze week zijn door het UWV de sectorpremies voor 2019 per sector en per premiegroep vastgesteld. Voor de groothandel zijn dat de volgende tarieven:

Sector 41 Groothandel I: sectorpremie van 0,69% (vorig jaar:1,11%)
Sector 42 Groothandel II: sectorpremie van 1,16% (vorig jaar: 1,30%)

Eerder werd bekend dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van plan is om per 1 januari 2020 de sectorfondsen, de sectorale vermogens en de sectorfondspremies af te schaffen. De sectorindeling zelf blijft wel bestaan voor de sectorale componenten in de Whk-premie WGA en Whk-premie Ziektewet. De afschaffing van de sectorfondsen is een onderdeel van het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De WAB is eerder via internetconsultatie openbaar gemaakt (zie onderstaand).

Het wetsvoorstel bepaalt dat alle resterende vermogens en tekorten eind 2019 over naar het AWf. SZW heeft bepaald dat sectoren met een voorzien vermogenstekort in 2019 één derde van dat tekort moeten inlopen. Hiervoor heeft SZW de verruimde inlooptermijn van 5 jaar voor overschotten of tekorten van sectorfondsen afgeschaft. Dit is op 3 juli gepubliceerd in de Staatscourant.

Naar aanleiding hiervan heeft UWV voor de premievaststelling 2019 een gewijzigde werkwijze met SZW afgestemd. Deze werkwijze is in de toelichting in de Staatscourant opgenomen: “Bij de premievaststelling voor 2019 zal het UWV alle sectorpremies zo laag mogelijk vaststellen. Voor sectoren met een vermogenstekort betekent dit dat zij één derde van het tekort moeten inlopen. Sectoren met een vermogensoverschot mogen dat hele overschot in 2019 inzetten om hun premie te verlagen, met dien verstande dat de sectorpremie niet negatief kan zijn. Voor alle sectorfondsen geldt dat eventuele tekorten of overschotten na 2019 zullen overgaan in het AWf”.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?