7 september 2018 1 min

Eind mei is de nieuwe versie van de EPBD gepubliceerd door de Europese unie. De belangrijkste wijziging voor NVKL-leden is de aanpassing in de verplichte aircokeuring. In de nieuwe EPBD is de aircokeuring vanaf 70 kW verplicht, dit was voorheen vanaf 12 kW. Het gaat om een Europese richtlijn. Dit betekent dat de verschillende lidstaten de nieuwe EPBD nog moeten implementeren in hun eigen wetgeving. Het huidige stelsel vanaf 12 kW is nu dus nog geldig. De overheid is op dit moment in bespreking of zij mee gaan in de Europese grens of dat zij de huidige grens blijven handhaven. De NVKL is betrokken bij deze gesprekken. Zodra hier meer duidelijkheid over is dan krijgt u bericht. Heeft u ideeën over deze implementatie? Stuur dan een e-mail naar info@nvkl.nl. Bekijk de nieuwe Europese richtlijn op onze EPBD-pagina.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?