10 augustus 2018 1 min

De resultaten van de Peiling Trends zijn weer beschikbaar! De resultaten van dit onderzoek kunnen door de leden gebruikt worden om in te spelen op bepaalde trends en omzetverwachtingen. Op korte termijn ontvangen alle deelnemers de volledige rapportage. Hieronder alvast een korte samenvatting:

Bij de leveranciers bestaat de totaalomzet voor de helft (52%) uit koudetechniek. Klimaatbeheersing wint iets terrein ten opzichte van 2017 (39% nu, 37% toen). Leveranciers verkopen voornamelijk koeltechnische elementen aan de installateur (72%).
Ook bij de installateurs bestaat de helft van de omzet (49%) uit koudetechniek. Waar dit aandeel in 2017 nog een toename liet zien van 42% naar 51%, zien we nu een kleine afname. Klimaatbeheersing maakt een grote sprong in aandeel (van 33% naar 48%).
Ten opzichte van 2017 is het aandeel Nieuwbouw gestegen. Met name binnen de koudetechniek (46% t.o.v. 58% in 2017). Klimaatbeheersing is onder installateurs vooral sterk vertegenwoordigt bij Nieuwbouw.

Positieve verwachtingen rondom groei

Leveranciers zijn overwegend positief over de verwachtingen voor 2018. 78% verwacht groei in omzet. In 2017 lag dit een stuk lager (48%).
Daarnaast verwacht 22% een stabilisatie in omzet. Geen van de deelnemers verwacht een krimp in omzet. Binnen de installateurs verwacht 58% een groei in omzet.

Tekort aan bekwaam persoon zorg voor de toekomst

Zowel de leveranciers als de installateurs maken zich in toenemende mate zorgen over een tekort aan bekwaam personeel. Sinds 2015 steeg dit onderwerp van plek 5 naar plek 1 in de rangschikking van verwachte trends.
De toename van de vraag naar integrale comfortsystemen is een belangrijk thema voor zowel leveranciers als de installateurs.

Milieu belangrijk thema

De vraag naar energiezuinige maatregelen / systemen en toenemend bewustzijn bij eindgebruikers zijn veelgenoemde trends. Deze onderwerpen staan bij zowel leveranciers als installateurs in de top 5.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?