13 juli 2018 1 min

ROC Amsterdam, MBO college Westpoort en Installatiewerk Noord Holland hebben gezamenlijk besloten om de koudetechnische opleidingen in Amsterdam nieuw leven in te blazen. ROC Amsterdam was één van de eerste koudetechnische opleiders in Nederland. Samen met Rotterdam is hier het koudetechnische opleiden gestart. In de loop van de jaren is bij ROC Amsterdam een opleidingscentrum ontstaan wat kon beschikken over een uitgebreid scala aan technische installaties. Het was ook één van de eerste die als examencentrum van toen nog de RLK certificering was erkend. Des te opmerkelijk en spijtig was het dat ROC Amsterdam enige jaren geleden heeft besloten de koudetechnische opleidingen te stoppen. Door de lage instroom van leerlingen, zowel in het reguliere deel als het contract deel van de opleiding, drukte de koudetechnische opleiding financieel te zwaar op de begroting van de afdeling techniek/installatie.

Mede gezien de vraag naar vakkundig opgeleid koudetechnische personeel bij de koudetechnische bedrijven en de focus van de installatiewereld op de toepassing  van warmtepompen, zijn voor het MBO College Westpoort en InstallatieWerk Noord Holland de aanleiding geweest om de koudetechnische opleidingen opnieuw op te starten. De koudesystemen die op het  moment van stoppen nog ingezet zijn, waren nog in het gebouw in Amsterdam aanwezig.

Een locatie is gevonden in het gebouw van een VMBO in Amsterdam. Hier zal in de komende tijd een praktijk lokaal worden ingericht wat voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een examenlocatie voor F -gassenexamens volgens de BRL 200. Met een lokale koudetechnisch  installateur zijn afspraken gemaakt om de koudesystemen na te zien en in conditie te brengen voor het afnemen van F-gassenexamens, maar ook voor het opleiden van leerlingen in het BBL en wellicht in het BOL op niveau 2 en 3 (airco – warmtepompmonteur  (2), monteur koudetechniek (2), service monteur koudetechniek (3) en eerste monteur koudetechniek (3)).

Ondanks dat het enige tijd zal vragen om een en ander te realiseren is het streven om 1 februari 2019 volledig operatief te zijn met opleiden en examinering voor F gassen. Een loffelijk streven wat alle ondersteuning van zowel de branche als de in de regio actieve koudetechnische installateurs verdient.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?