10 juli 2018 1 min

Door de aanwezigheid van compressoren en ventilatoren maken klimaatinstallaties doorgaans geluid. Enige tijd geleden was bij het televisieprogramma Kassa te zien dat geluid van de buitenunits hinder kunnen opleveren voor de nabije omgeving. De NVKL ziet het als taak van de installateur om hinder zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom zijn we momenteel betrokken bij het schrijven van een instructiekaart die installateurs ondersteunt bij het advies richting de klant.

Dimensionering, inregeling en onderhoud zijn allemaal zaken die invloed hebben op de prestatie van klimaatinstallaties. Te ver overgedimensioneerde en slecht ingeregelde installaties kunnen er bijvoorbeeld onregelmatig en in hoge toeren aanslaan. Daarnaast speelt uiteraard de allocatie van een buitenunit een cruciale rol. Als het mogelijk is raden wij aan om de buitenunit op een optimale afstand van de gevel van de eigenaren en buren te plaatsen. Bovendien zijn er allerlei technieken in omloop die de geluidsdruk kunnen verminderen, zoals omkasting en trillingsdempers.

Op basis van bestaande kennis en documentatie willen we komen tot een document dat krachtig is in zijn eenvoudig en pragmatisme. De formulering en publicatie hiervan pakken we samen op met andere branches, omdat we een gedeeld belang hebben: voorkomen dat installateurs of fabrikanten kunnen worden aangekeken op hinder door toedoen van installaties. We trekken daarom samen op met de VFK (vereniging van ketel- en warmtepompfabrikanten), DHPA (vereniging voor fabrikanten en importeurs van warmtepompen) en Uneto-VNI (vereniging van installateurs en technische detailhandel), en hebben de ambitie om samen op ditzelfde onderwerp onze achterbannen te vertegenwoordigen richting de overheid.

Vanuit de NVKL zijn we op zoek naar best practices, voorbeelden van opdrachten waarbij tot in het uiterste is meegedacht met de klant om een installatie ingepast te krijgen in de omgeving, om zo geluids- en visuele hinder te voorkomen. Deel alsjeblieft je ervaringen met ons door een email te sturen naar info@nvkl.nl.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?