28 juni 2018 1 min

In april 2018 zijn we gestart met het ontwikkelen van klimaatbestekken voor de utiliteitsbouw voor het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Inmiddels ligt er een format voor het bestek “onderhoud & beheer” op tafel die we gaan verrijken met praktische kennis van de werkgroepleden. Dit project is een vervolg op de VLA-bestekken voor luchtbehandelingssystemen. Door aan de bestekken ook de functies voor koeling (NVKL) toe te voegen, wordt een goede basis gelegd om het binnenklimaat te verduurzamen.

Het plan om eerst een bestek voor ‘onderhoud & beheer’ te ontwikkelen en vervolgens een voor ‘ontwerp & realisatie’ komt voort uit de wens van de opdrachtgever. Het RVB wil namelijk begin volgend jaar al aan de slag met het bestek en aanbestedingen daar mede op baseren. Gepland is om in de eerste helft van 2018 beide bestekken op te leveren. De verwachting is dat ze daarna ook door andere opdrachtgevers zullen worden gebruikt. Het uitdragen van onze marktspecifieke kennis op het gebied van koudetechniek is daarbij onmisbaar. Het doel is om naast wettelijke vereisten ook hoogwaardige kwaliteitseisen in de bestekken op te nemen. Dit zijn eisen op het gebied van gezondheid, duurzaamheid, energiebesparing en comfort. Hiermee wordt uiteindelijk het binnenklimaat verbeterd en de levensduur van installaties verlengd.

Namens de NVKL zijn IBK Groep, Daikin Airconditioning, ENGIE Services Noord, Ambrava, Alklima en Koelplan betrokken. Daarnaast ontwikkelt de VFK met haar bedrijven verwante bestekken gericht op de verwarmingstechniek. Door aan de bestekken, naast ventilatie en koeling ook de functies voor verwarming (VFK) toe te voegen, wordt een goede basis gelegd om het binnenklimaat van de rijksgebouwen te verduurzamen. Technisch adviesbureau DWA is de rapporteur van de bestekken, en verantwoordelijk voor de opmaak en inhoudelijke coördinatie.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?