28 juni 2018 1 min

Het gemiddelde verzuim in Nederland van werknemers in het mkb is in 2017 gestegen naar 3,5%, ten opzichte van 3,4% in 2016. Deze stijging zet door in de eerste 5 maanden van 2018 naar 3,8%. Van het langdurend verzuim in 2017 (> 6 weken) valt 33% uit door psychische klachten, dit is een lichte stijging ten opzichte van 2016 (32%). Dit baseert ArboNed op een analyse van haar data. Om het stijgend verzuim in het mkb tegen te gaan, bundelen ArboNed en MKB-Nederland de krachten.

Langer ziek
Dr. Truus van Amerongen, directeur medische zaken ArboNed: “Het is zorgelijk dat de stijgende lijn van verzuim binnen het mkb ook dit jaar doorzet. Een van de verklaringen hiervoor is de griepgolf eind 2017 / begin 2018, die 6 weken langer duurde dan in 2017. Een andere verklaring is de toenemende duur van het verzuim. Medewerkers in het mkb melden zich minder vaak ziek, maar het ziek zijn duurt wel steeds langer. Als je dan bedenkt dat één verzuimdag gemiddeld 250,- euro kost, dan heeft deze stijging voor een mkb-ondernemer al snel een enorme impact.”

Aandeel psychisch verzuim blijft stijgen
Inzoomend op het langdurend verzuim (>6 weken) ziet ArboNed het psychisch verzuim (waaronder stressgerelateerde klachten) licht toenemen. “Waar men een medewerker bij psychisch verzuim in 2016 gemiddeld 202 dagen kwijt was, is dit in 2017 gestegen naar gemiddeld 205 dagen.”

Samenwerking
Directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland is niet gerust op deze ontwikkelingen. “Het is één van de redenen waarom MKB-Nederland vanaf 1 juli 2018 rond dit onderwerp optrekt met ArboNed. Vooral de wat kleinere mkb-bedrijven, tot 25 werknemers, zijn sterk in hun eigen disciplines en zijn razend druk met hun dagelijkse werkzaamheden. Zaken als arbobeleid, gezond leven en aandacht voor het voorkomen en terugdringen van verzuim komen daardoor soms lager op de prioriteitenlijst, terwijl iedereen daarbij gebaat is. Daarom gaan we samen mkb-ondernemers ondersteunen bij hun arbozaken om zo te zorgen dat we deze stijgende trend keren.”

Praktische hulpmiddelen
Henk Hummel, algemeen directeur ArboNed: “Door de mkb-ondernemers te helpen met alle arbozaken die mogelijk aan hun aandacht ontsnappen, willen we het makkelijker voor ze maken en structureel bijdragen aan het voorkomen en verlagen van verzuim. Daarbij kiezen we vooral voor een praktische aanpak waar mkb’ers direct iets aan hebben.”

Lees hier meer over de samenwerking tussen ArboNed en MKB-Nederland

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?