28 juni 2018 1 min

De nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is vanaf 1 juli 2017 van kracht. Het overgangsjaar is op 1 juli 2018 afgelopen en dus moet u uw arbobeleid op orde hebben om boetes te voorkomen. Wat is er veranderd met de vernieuwde Arbowet? En hoe weet u of u aan alle eisen voldoet? U leest het hier.

Wijzigingen Arbowet
De vernieuwde wet biedt meer aandacht voor preventie. Ook versterkt het de betrokkenheid van werkgevers en werknemers, de rol van preventiemedewerker én verbetert het de randvoorwaarden van het handelen van de bedrijfsarts.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

Toegang tot de bedrijfsarts
Iedere werknemer heeft het recht een bedrijfsarts te spreken over individuele, persoonsgerichte gezondheidsvragen in relatie tot het werk. Daarnaast moet de arts of specialist toegang krijgen tot de werkvloer. Hij heeft het recht om de werkplek van iedere werknemer te bezoeken. Ook mag de deskundige in overleg gaan met uw personeel.
Second opinion
Als een werknemer twijfelt over het advies van de begeleidende bedrijfsarts, mag hij een andere bedrijfsarts raadplegen; de second opinion.
Grotere medewerkersbetrokkenheid
Uw werknemers mogen volgens de nieuwe wet mede bepalen wie de preventiemedewerker moet zijn en wat zijn rol is binnen de organisatie.
Duidelijkere rol preventiemedewerker
De preventiemedewerker geeft advies aan en werkt samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. De nieuwe wet geeft hem een duidelijkere rol in de organisatie. Als u minder dan 25 werknemers heeft, mag u als ondernemer / directeur zelf de preventiemedewerker zijn. Voorwaarde is dat de preventiemedewerker de preventietaken goed kan uitvoeren dankzij zijn kennis en ervaring.
Basiscontract arbodienstverlening
Het is als werkgever verplicht om een overeenkomst te hebben met een arbodienstverlener; het ‘basiscontract’. Hierin staan de minimale afspraken over de dienstverlening. Kijk hier voor meer informatie.

Voorkom boetes
Voldoet uw organisatie vanaf 1 juli 2018 al aan alle eisen die de gewijzigde Arbowet stelt? Arbodienstverlener ArboNed snapt dat u andere dingen aan uw hoofd heeft en helpt u daarom graag op tijd aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen. Zo voorkomt u onnodige boetes. Hiervoor heeft ArboNed de overzichtelijke checklist Wijzigingen Arbowet gemaakt. Met deze checklist ziet u snel wat u (nog) moet doen om te voldoen aan de Arbowet. U vindt de checklist hier.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?