28 juni 2018 2 min

Namens NVKL was projectmanager Tom de Boer afgelopen week aanwezig bij de bijeenkomst ‘Succes met Duurzame Energie’ dat georganiseerd werd door en bij TVVL in Woerden. Op het programma stonden duurzame technologieën, namelijk geothermie en waterstof. Over de eerste doet Tom verslag.

Nederland moet haar energievoorziening gaan verduurzamen door het gebruik van alternatieve bronnen. Een van die bronnen is geothermie, maar dat staat qua aantal projecten nog in de kinderschoenen. Daarom heeft TVVL het initiatief genomen om de kennisverspreiding te versterken over dit onderwerp. Tijdens de bijeenkomst ging men verder dan de theorie en werden diverse kengetallen en voorbeelden uit de praktijk aangehaald. Zo werden onder andere de successen en uitdagingen van de bouw van een installatie voor een tuinbouwbedrijf uitgelicht. En dan toch wat theorie: de grens tussen bodem- en geothermie ligt op 500 meter diepte. In het Engels spreekt men over shallow versus deep geothermal energy. Bij bodemenergie haalt men warmte uit de toplaag van de aarde of uit grondwater. Geothermie heeft daarentegen betrekking op warmte uit de aardkern. De verschillen zijn zowel qua techniek, toepassing als qua kostenplaatje aanzienlijk.

Momenteel bestaan er ongeveer 20 geothermieprojecten in Nederland. Dat aantal groeit met gemiddeld 3 projecten per jaar. Dat het aantal laag ligt, is hoofdzakelijk te verklaren door twee factoren: regelgeving (o.a. de Mijnbouwwet) en kosten (een boring alleen kost al 5 tot 8 miljoen euro). Daarnaast kan een gebrek aan kennis van de techniek ook een bottleneck zijn voor de take-off ervan. Gelukkig was de bijeenkomst druk bezocht door allerlei soorten bedrijven en organisaties. De potentie van geothermie is groot, aldus de adviseurs, ontwikkelaars en operators van gerelateerde technologie. In mei brachten zij het Masterplan Aardwarmte in Nederland uit waarin staat dat aardwarmte (geothermie) in de toekomst voor een kwart van onze warmtevraag kan zorgen, mits er voldoende economische en duurzame warmtebronnen regionaal aanwezig zijn. Deze mits komt voort uit het feit dat de geschiktheid van veel gebieden voor winning van geothermie nog onbekend is.

Welnu, wat is de relatie tussen geothermie en koudetechniek? Het antwoord: warmtepompen zijn doorgaans nodig om de warmte uit het opgepompte water (dit is het medium dat wordt gebruikt om de aardwarmte te transporten) op te waarderen, te regelen of om de retourwarmte te gebruiken. Een aantal leden van de NVKL levert dan ook bodemgebonden warmtepompen. Om hen en eenieder die geïnteresseerd is in deze techniek te informeren over wet- en regelgeving op het gebied van bodemenergie (bronnen tot 500 meter) wordt binnenkort een factsheet over bodemenergiesystemen uitgebracht. Hierin zal worden beschreven wat voor regels er gelden op het gebied van onder andere bedrijfs- en persoonscertificering, vergunningen, kwaliteitsmanagement. De release zal worden aangekondigd in een volgende nieuwsbrief.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?