22 juni 2018 2 min

De onderhandelingen om tot een Klimaat- en Energieakkoord te komen zijn in volle gang. Maandag zaten FME en branches aan tafel met Diederik Samsom om te praten over de rol van de industrie in duurzame gebouwde omgeving. NVKL bracht zorgen in over goed en voldoende geschoold technisch personeel. Dit is namelijk een randvoorwaarde voor een succesvolle energietransitie.

Bijdrage vanuit de technologische industrie
Ineke Dezentjé-Hamming (FME) legt de bijdrage van de sector direct op tafel: “We willen als technologische industrie aan de slag met de energietransitie in de gebouwde omgeving. De vraag is niet of, maar hoe. Bedrijven in de FME- en branche-achterban leveren de technologie om vaart te kunnen maken.” Hierin benadrukt ze niet alleen het belang van verduurzaming, maar ook de kansen die het biedt voor Nederland: “Als we het slim aanpakken levert de transitie niet alleen een duurzame gebouwde omgeving op, maar dragen we ook bij aan de innovatiekracht van en werkgelegenheid in Nederland. Zo worden we een showcase voor nieuwe technologie. Hierbij is voldoende en goedgeschoold personeel natuurlijk een absolute randvoorwaarde.”

De grote verbouwing – Waar gaat het heen?
Vervolgens geeft Diederik Samsom een update. Onder de titel ‘De grote verbouwing‘ schetst hij een beeld waarbij we goed georganiseerd en stap voor stap verduurzamen. Hierin wordt een wijkaanpak voorzien waarbij gemeentes en netbeheerders een grote rol hebben. Om te komen tot goede keuzes voor duurzame warmte per wijk wordt een afwegingsleidraad opgesteld en komt er mogelijk een expertisecentrum warmtetransitie. Investeringen in de grote verbouwing dient zich terug te verdienen in de energierekening. Zijn boodschap richting onze sector is helder: “Wij creëren beleid waardoor verduurzaming van de grond komt en terugverdientijden gunstiger worden, jullie – als industrie – moeten aan de slag met het ontwikkelen van systemen die goedkoper, stiller, kleiner en zuiniger zijn.” Na een kort gesprek over de hoofdlijnen van het te sluiten akkoord pitchen actieve ondernemers over de bijdrage die technologie kan leveren.

De volgende fase: samenwerking met technologische industrie noodzakelijk
Begin juli ligt er een conceptakkoord op hoofdlijnen, waarna de plannen worden doorgerekend. Uiteindelijk worden de doelstellingen vastgelegd in een Klimaatwet en volgt de implementatie- en uitvoeringsfase. De technologische industrie gaat de komende jaren aan de slag met deze gigantische, maar ook maatschappelijk zeer relevante opgave. Hierin participeert de sector in de innovatieagenda en rijken we onze kennis, diensten en technologie aan om de transitie tot een succes te kunnen maken.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?