1 juni 2018 2 min

Examenservice MEI is een netwerkorganisatie waarbinnen 45 scholen, werkgeversorganisaties en bedrijven
gezamenlijk werken aan examens voor zo’n 90 mbo-opleidingen in de techniek en voor aanverwante
Keuzedelen. Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn kernwaarden waaraan de examens en werkwijzen
voldoen; recentelijk heeft dit geleid tot certificering als examenleverancier. Examenservice werkt hierbij
vanuit een coöperatieve netwerkstructuur en het principe van van-door-voor. Er zijn geen mensen in
dienst; wel is er een enthousiaste en deskundige vaste kern van zeventig tot tachtig ontwikkelaars,
screeners en vaststellers die worden ingeleend van de deelnemende onderwijsinstellingen en ingezet
vanuit bedrijven. Daarnaast zijn enkele zelfstandigen actief en zo’n honderd vakdocenten die meedenken
in Ontwikkelplatforms bij de examenontwikkeling.

De Redacteur & Beheerder examens is de schatbewaker van de examens met als hoofdtaken:

(Eind)redactie van exameninstrumenten en daarbij behorende rapportages op correct gebruik van de
Nederlandse taal, correcte normering en cesuur en inhoudelijke afspraken van Examenservice MEI
Opmaak van exameninstrumenten en rapportages in de daarvoor bestemde formats
Het plaatsen en vervangen van examens op de website en in de digitale omgeving
Productbeheer van examens en rapportages in verschillende stadia van ontwikkeling en vaststelling.

Gevraagde Kwaliteiten voor deze functie op hbo denk- en werkniveau:
Een perfecte, aantoonbare beheersing van de Nederlandse taal
Een perfecte, aantoonbare beheersing van Word en “een timmermansoog” voor afwijkingen in de
opmaak die gedurende het ontwikkelproces zijn ontstaan
Kennis van examinering in het mbo of bereid zijn zich daarin te verdiepen
Nauwgezet, kritisch op eigen werkuitvoering
Onder tijdsdruk kunnen werken; is daarbij pragmatisch, resultaatgericht en kwaliteitsbewust en kan
daarin een verantwoorde balans vinden
Constructief samenwerken.

De taken worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met en onder verantwoordelijkheid van de manager
van Examenservice MEI. De Redacteur & Beheerder dient werkzaam te zijn bij een van de participerende
onderwijsinstellingen of brancheorganisaties. Daarmee wordt een inleenovereenkomst afgesloten.
De omvang van de vacature is 32 uur per week. Examenservice opereert landelijk en heeft als vestigingsplaats
Woerden. De functie gaat in met ingang van schooljaar 2018/2019 of zoveel eerder als mogelijk
is.

Sollicitaties ziet het bestuur met belangstelling tegemoet (voor 8-6-2018) en kunnen per e-mail worden
gestuurd naar de manager Joke Steenbruggen, steenbruggen@batouwe.nl. Voor meer informatie kunt
u ook bij haar terecht (telefoon 06 51 39 25 87).

De sollicitatiecommissie wordt gevormd door de manager, een vertegenwoordiger van de Regiegroep
en van de Ontwikkelgroep.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?