1 juni 2018 1 min

Onze sector is sterk in beweging. Dit uit zich onder andere in de koudemiddeltransitie, noodzaak tot energiebesparing en tekort aan technisch personeel. Hierdoor ontstaan belemmeringen, maar veranderingen bieden ook kansen.

Veranderende wetten en normen
Ook de voor ons belangrijke wetten en normen zijn aan wijzigingen onderhevig. Zo is recentelijk de nieuwe versie van de European Performance of Buildings Directive (EPBD) vastgesteld en worden momenteel de NPR 7600 (brandbare koudemiddelen), NPR 7601 (kooldioxide) en PGS 13 (ammoniak) herzien.

NVKL-Erkenningsnorm tegen het licht
Vanwege bovengenoemde ontwikkelingen vinden we de tijd rijp om samen met een aantal leden, de projectgroep Techniek, Veiligheid & Milieu (TVM) en de Erkenningscommissie, de kwaliteitsstandaard die we onszelf opleggen tegen het licht te houden. Denk hierbij aan de volgende vragen:

Zijn de eisen relevant en voldoende onderscheiden?
Zijn de eisen praktisch en goed toetsbaar?
Waar zijn de eisen te streng of juist niet streng genoeg?
Moeten we aanvullingen doen? Bijvoorbeeld voor de bedrijven die steeds meer met natuurlijke koudemiddelen werken?
Kunnen we de auditlast verlagen zonder in te boeten op kwaliteitsborging?

Dit proces gaan we in gang zetten zodra een aantal voor ons belangrijke normen vastgesteld zijn. We zullen dan een werkgroep hiervoor oprichten. Heeft u hier gedachten over dan horen we het natuurlijk graag. Neem vooral contact op via info@nvkl.nl.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?