31 mei 2018 1 min

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2018.?

Bedragen minimumloon per 1 juli 2018
Voor een werknemer van 22 jaar of ouder is het bruto minimumloon bij een volledig dienstverband per 1 juli 2018:

Per maand € 1.594,20
Per week € 367,90
Per dag € 73,58

 

Bruto minimumjeugdlonen per 1 juli 2018
Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden per1 juli 2018 alternatieve staffels die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon.

Voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen. In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdloonbedragen:

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?