17 mei 2018 1 min

Afgelopen weken zijn de eerste 2 workshops BRL100 geweest. Veel bedrijven worden dit jaar voor het eerst geconfronteerd met een F-gassen audit volgens de BRL100. In de workshops gaf NVKL een algemene toelichting over de BRL100 en werd er aan de hand van het BRL100 handboek veel praktische informatie gegeven als voorbereiding van de audit. In de workshops wisselden de installateurs veel ervaring onderling uit, sommigen hadden al een audit gehad, voor anderen was het onderwerp nieuw.

De BRL100 is nog in beweging, want de certificerende instelling moet geaccrediteerd zijn voor BRL100. De huidige BRL100 is niet geschikt als basis voor accreditatie en wordt aangepast. Een belangrijke wijziging is de evaluatiemethode waarmee de conformiteitsverklaring wordt onderbouwd, met andere woorden hoe vindt de audit plaats en hoe wordt er aangetoond dat het bedrijf voldoet aan de eisen die gesteld worden in de BRL100. NVKL is betrokken in dit proces en toetst de wijzigingen op praktische uitvoerbaarheid en of er geen kostenverhogende aspecten bij de audits komen.

De verwachting is dat de aanpassingen in de BRL100 eind 2018 gereed zijn. Op dat moment zullen de BRL100 tools van NVKL aangepast worden en beschikbaar zijn voor de leden. Ook zullen er nieuwe workshops georganiseerd gaan wordenInformatie hierover volgt via Opleidingscentrum GO° en onze communicatiekanalen.

Heeft u in tussentijd vragen over de BRL100? Neem dan contact op met onze helpdesk, wij helpen u graag!

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?