4 mei 2018 2 min

Al acht jaar op rij zijn de kringbijeenkomsten binnen de NVKL een gegeven. De ‘kringen’ bieden installateurs de mogelijkheid om elkaar te leren kennen en op de hoogte te worden gebracht van bureau-updates en juridische ontwikkelingen. Dit jaar zijn er over de periode van een maand zeven kringbijeenkomsten gehouden door heel het land en bezocht door bijna honderd leden.

De laatste kring vond plaats op koningsavond bij Koeltechnisch bedrijf Liko in Heerlen. Dit was -net als de andere kringen – een geslaagde avond waar men van zich heeft kunnen laten horen. We willen daarom namens het NVKL-bureau alle aanwezigen tijdens de kringbijeenkomsten 2018 bedanken voor de waardevolle input. Want een kring is er niet alleen voor ons om ’te zenden’, maar juist om jullie mening te krijgen over de NVKL-dienstverlening en uitdagingen binnen de branche.

Na afloop van de laatste kring was er voor ons het moment om te evalueren. Er zijn tijdens de bijeenkomsten vragen aan de aanwezigen gesteld over de NVKL-benchmark en beeldmerken, de installatiecontroles voor de BRL100 2.0 en de bedrijfscertificering voor natuurlijke koudemiddelen. Ook is er gepolst hoe men tegenover de energietransitie als maatschappelijke uitdaging staat en dan specifiek tegenover een groeiende vraag naar warmtepompen binnen de woningbouw. Hieronder de conclusies.

De benchmark voor installateurs bestaat al geruime tijd, maar wordt door steeds minder leden ingevuld. Hierdoor komt de bruikbaarheid in het geding terwijl het nut van de resultaten als hoog wordt ervaren. Dit bleek ook uit de mening van de leden die aanwezig waren bij het ledenevent van 2017; meer dan 50 procent liet weten de benchmark te willen behouden. Binnenkort komt de benchmark van 2018 online. Voor meer informatie: http://www.nvkl.nl/marktinformatie.

De werkgroep Marketing heeft naar aanleiding van feedback van de leden het NVKL-logo voor installateurs een opzet gemaakt voor een nieuw logo. De tekst ‘wettelijk erkend’ heeft een prominente plaats gekregen en het woord ‘specialist’ is vervangen door ‘installateur’. De meningen waren verdeeld over de stelling dat het nieuwe logo een verbetering is ten opzichte van het oude. Binnenkort zullen we om die reden alle leden over dit onderwerp bevragen.

Warmtepompen zijn een ‘hot topic’ nadat de overheid kenbaar maakte Nederland gefaseerd van het aardgas af te willen sluiten. De verwachting is dat W-installateurs hun assortiment zullen uitbouwen naar nieuwe technieken, zoals hybrideketels en warmtepompen. Oftewel: ze gaan ‘hun handen branden’ aan koudetechniek. Daarnaast zullen andere aanbieders van klimaatinstallaties ook met belangstelling deze ontwikkelingen volgen. Uit de kringen maakten we op dat de meeste leden dit deel van de energietransitie niet als een kans zien omdat de woningmarkt te veraf ligt. Daarentegen begrijpt men dat er wel degelijk leden zijn die hier brood in zien. Daarom is de werkgroep KANS van de NVKL druk bezig met het opstellen van een aantal informatiedocumenten over warmtepompen.

Momenteel wordt de BRL100 herzien; er zijn o.a. strenge eisen geformuleerd ten aanzien van de werkwijze/diensten van keuringsinstanties, zoals DEKRA. Een van deze eisen is een verplichting tot een of meer installatiecontroles op locatie bij een klant. NVKL is van mening dat dit kostenverhogend werkt en zijn doel niet dient, en daarom niet wenselijk is. Men is tijdens de kringen gevraagd om alternatieven aan te dragen. Het opzetten van een digitale database voor logboeken is het meest genoemd. In de komende weken zal Miranda Groot hiermee aan de slag gaan en trachten de eis te herformuleren.

 

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?