3 mei 2018 2 min

Digitalisering, artificial intelligence, de energietransitie, veranderingen in zorg en voedsel: dat zijn allemaal zaken die invloed hebben op de arbeidsmarkt en de kennis, houding en vaardigheden die de medewerkers van de toekomst nodig hebben. Een leven lang ontwikkelen is daarom cruciaal. Het mbo speelt daarin een belangrijke rol, maar er zijn nu nog veel beperkingen voor scholen om deze rol goed te kunnen vervullen.  We zijn als NVKL hard aan het werk om binnen de SBB en het ministerie van OCW te zoeken naar wegen om het mbo meer geschikt te maken voor een leven lang ontwikkelen, op een manier die aansluit bij de vraag van onze bedrijven. We werken daarom mee aan twee experimenten van OCW: het certificeren van keuzedelen en van delen van kwalificaties.

Certificeren van keuzedelen.
We zijn heel trots dat de minister onlangs vier keuzedelen in de oude- en klimaattechniek heeft vastgesteld voor certificering. Er zijn certificaten verbonden aan de volgende keuzedelen:

Toepassing natuurlijke koudemiddelen in de praktijk (K0506)
Benutten en toepassen van restwarmte (K0669)
Warmtepompen en warmteterugwinningsinstallaties (K0710)
Verdieping montage componenten koude- en klimaatsystemen (K0308)

U kunt dit terugvinden in de Staatscourant.

Wat betekent dit voor de sector?
Voor de certificaten keuzedelen verandert er in het bekostigd onderwijs niet veel. Als een student een diploma haalt en een van deze keuzedelen heeft gevolgd, wordt dat op de cijferlijst vermeld. Als studenten uitvallen in de route naar hun diploma krijgen ze apart het certificaat keuzedeel (als ze dat vak tenminste wel hebben gehaald). Daarnaast mogen de scholen het certificaat in het onbekostigd onderwijs aanbieden met als doel het behalen van een OCW certificaat. Studenten hoeven dus niet meer voor een hele opleiding te worden ingeschreven. Het wordt daarmee interessant voor partijen om juist deze cursus te volgen omdat er een landelijk erkend OCW certificaat aan vast zit met bijbehorende kwaliteitsborging. U kunt hier meer over lezen via deze link.

Certificaten in het mbo voor delen van kwalificaties
Daarnaast heeft de minister van Onderwijs besloten een pilot te starten met certificaten in het MBO voor delen van kwalificaties (gericht op een arbeidsmarktvraag). Dat betekent dat er stukjes van een MBO opleiding kunnen worden aangeboden als daar een vraag ligt vanuit de arbeidsmarkt. Studenten hoeven dan geen hele opleiding te doen (als ze al een startkwalificatie hebben), maar kunnen om- en bijscholen door stukjes te volgen. Lees verder voor meer informatie.

NVKL heeft zich sterk ingezet om deze ontwikkeling mogelijk te maken. De deadline voor het voorstellen van pilots was 15 april. NVKL heeft samen met Otib, Uneto-VNI, scholen en bedrijven negen certificaten voorgesteld die voor de pilots ingezet kunnen worden. Half mei horen we van SBB met welke van deze voorstellen we volgend schooljaar aan de gang kunnen gaan.  We zullen u informeren via de NVKL-nieuwsbrief als we de uitslag krijgen.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?