19 april 2018 1 min

Onderwijs en bedrijfsleven in het middelbaar beroepsonderwijs zijn op zoek naar manieren om het MBO meer aan te laten sluiten bij de vraag van de arbeidsmarkt. Onder andere door in te zetten op een leven lang leren. De minister van Onderwijs heeft daarom besloten een pilot te starten met certificaten in het MBO, gericht op een arbeidsmarktvraag. Meer hierover kunt u lezen op https://www.s-bb.nl/pilots-mbo-certificaten.

NVKL is heel blij met deze ontwikkeling om het reguliere onderwijs te kunnen benutten om medewerkers op te leiden en bij te scholen. Samen met Uneto-VNI en OTIB hebben wij ons daarom  sterkt ingezet om deze ontwikkeling mogelijk te maken. De deadline voor het voorstellen van pilots was 15 april. NVKL heeft samen met Otib en Uneto-VNI 9 certificaten voorgesteld die voor de pilots ingezet kunnen worden. Half mei horen we met welke van deze voorstellen we volgend schooljaar aan de gang kunnen gaan.  Dan informeren we u verder.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?