4 april 2018 1 min

De toepassing van warmtepomptechnologie in verwarming- en klimaatinstallaties van woningen en kleine utiliteit is bezig aan een opmars. Er is veel kennis nodig bij bestaand personeel en toekomstige vakmensen om over deze technologie te kunnen adviseren, ontwerpen, installeren (en inregelen) en onderhouden. Inmiddels is er op basis van deze marktbehoefte door verschillende marktpartijen gewerkt aan een scholingsaanbod, veelal in de vorm van één of meerdaagse cursustrajecten.

Momenteel is er nog te weinig verbinding in deze initiatieven wat betreft de inhoud van de opleidingstrajecten, de kwantiteit en (de borging van) kwaliteit. NVKL werkt daarom nu samen met Uneto-VNi, Otib en KvINL om een door de branches gedragen fundament te creëren voor de ontwikkeling en borging van de toepassing van warmtepomptechniek. De stuurgroep die dit traject begeleidt kwam vorige week voor het eerst bij elkaar. Hanneke Ackermann participeert namens de NVKL.

In de volgende fase zullen experts en opleiders – ook vanuit de NVKL – betrokken worden bij het verder uitwerken van uitgangspunten, opstellen van de eindtermen en het in kaart brengen van de kennisproducten.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?