23 maart 2018 1 min

Op 15 maart 2018 organiseerde de KNvvK een informatiebijeenkomst plaats over de nieuwe Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 13 bij Aeres Tech in Ede. Via de NVKL hadden zes personen zich aangemeld en in totaal waren er ongeveer 50 personen bij de bijeenkomst aanwezig. De aanwezigen hebben zich laten informeren over het herzieningsproces en de inhoud van de nieuwe PGS13 en konden commentaar leveren op de conceptversie van het document.

Ab de Buck van NEN trapte af met een toelichting op de reden van de herziening en het verloop van het gerelateerde proces. Alle PGS-documenten gaan op de schop (zoals toegelicht in dit artikel) omdat het vaak onduidelijk is waarom een voorschrift is opgenomen. Daarnaast lopen details en hoofdzaken momenteel door elkaar. Het resultaat is dat de meeste voorschriften uit de huidige PGS13 terugkomen in de nieuwe versie, maar dat de structuur drastisch is veranderd. Zo kent de nieuwe versie scenario’s, doelen en maatregelen terwijl de huidige versie slechts in maatregelen voorziet. De doelen (30 in totaal) bieden bedrijven handvatten om alternatieve maatregelen in te zetten.

Tijdens de bijeenkomst is er een hoop besproken. Zo liet het publiek allereerst merken dat het huidige document de angst voor willekeur tijdens handhaving niet wegneemt. Hieruit was af te leiden dat men de interpretatievrijheid van bepaalde maatregelen nog te groot vond. Daarnaast was er onduidelijkheid of de nieuwe PGS 13 zal gaan gelden voor alleen bestaande of juist voor nieuwe installaties. Er werd geconcludeerd dat de implementatietermijn – zoals verondersteld in alle PGS’en – van kracht blijft. Een algemene conclusie is dat de competentie van installateurs belangrijker zal worden bij het intreden van de nieuwe versie. In de nieuwe PGS 13 wordt bijvoorbeeld gesproken over een zelfreguleringscertifceringsregeling, dat betekent dat er een certificatiehuis vanuit de markt zal worden opgericht om persoonscertificering te faciliteren. Bedrijfscertificering is niet opgenomen in de PGS13.

Tot vandaag hebben geïnteresseerden via een commentaartabel hun commentaar kunnen inleveren bij het PGS-team. Vervolgens zal dit team alle wijzigingsvoorstellen beoordelen en daar waar noodzakelijk de huidige conceptversie aanpassen. Na verwerking wordt de definitieve versie van PGS13 ter goedkeuring aangeboden aan de Programmaraad. Vervolgens wordt deze aangeboden aan het Bestuurlijk Omgevingsberaad. Over de exacte wettelijke aanwijzing van PGS13 volgt later dit jaar meer informatie.

 

 

 

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?