23 maart 2018 2 min

Het rapport Connect2025 bevat een aantal actiepunten waarmee ingespeeld kan worden op diverse thema’s zoals de energietransitie en een data-gedreven economie. De populariteit van warmtepompen om gebouwen te verwarmen en te koelen zal naar verwachting toenemen. Klanten lijken daarnaast steeds meer behoefte te hebben aan conditie-gebaseerd onderhoud. Wat voor acties zijn nodig om als branche aan deze vragen tegemoet te komen?

Branche-overstijgende kennisdeling en samenwerking
De gebouwen van de toekomst zullen energiezuinig zijn, multifunctioneel gebruikt kunnen worden en bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Om gebouwen dusdanig te kunnen ontwerpen, bouwen en onderhouden is een samenwerking tussen architecten, bouwvakkers, installateurs en eindgebruikers van essentieel belang.

Brancheverenigingen als NVKL hebben bij uitstek een positie om dergelijke samenwerking te faciliteren en branches met elkaar te verbinden. Dit jaar zal de NVKL samen met de VFK (fabrikanten van verwarmingsketels) en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), in navolging op de VLA (leveranciers luchttechnische apparaten), standaardbestekken gaan opstellen. Deze bestekken zal RVB gaan gebruiken bij aanbestedingen met als doel om kwalitatief goede installaties geleverd te krijgen. De kick-off van dit initiatief is binnenkort en hierover zullen wij u dan nader informeren.

De toenemende behoefte aan energiebesparing bij eindgebruikers, een groeiende connectiviteit tussen producten en de dalende kosten van sensortechnologie maken conditie-gebaseerd onderhoud, ook wel ‘predictive maintenance’ een interessant thema voor onze branche. Wij maken daarom connecties met de branche World Class Maintenance om van die bedrijven te leren over toepassingen van sensortechnologie. Een aantal van onze leden is reeds bekend met de term ‘conditie-gebaseerd onderhoud’ en is hierin al volop actief. Dit dragen we graag verder uit om meer leden enthousiast te krijgen voor deze manier van onderhoud.

Vernieuwing van opleidingsprogramma’s en levenslang leren
De ontwikkelingen uit het rapport Connect2025 maken vooruitgang mogelijk en bieden antwoorden op grote maatschappelijke uitdagingen. Daarbij moeten we er voor zorgen dat iedereen kan profiteren van nieuwe technologie en er geen mensen aan de kant komen te staan. De winnaars van straks zijn diegenen die er nu in slagen hun wendbaarheid te vergroten. Dat geldt voor bedrijven en voor mensen. Banen zullen verdwijnen, nieuwe zullen verschijnen maar bovenal zullen de taken van bestaande banen veranderen. Om daarop te anticiperen wordt een leven lang ontwikkelen het nieuwe normaal.

Installateurs die willen bijdragen aan de energietransitie zullen bijvoorbeeld kennis moeten vergaren over warmtepompen en warmteopslag. Maar ook kennis van duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen, is een pre. Steeds meer installaties zullen hun energie hieraan ontlenen. NVKL zet zich sterk in om een leven lang ontwikkelen in de koude- en klimaattechniek mogelijk te maken en doet dat samen met onder andere de overheid, VNO-NCW, andere brancheverenigingen, onderwijsinstellingen en examenleveranciers. Zo zijn wij bijvoorbeeld hard bezig met het ontwikkelen van certificaten in het mbo, zodat werknemers die zich bij willen scholen niet een hele mbo-opleiding hoeven te doen, maar een (arbeidsrelevant) onderdeel kunnen volgen om hun vakkennis bij te spijkeren.

Bovenstaande acties beslaan slechts een fractie van de inhoud van het rapport. Bekijk deze presentatie om snel begrip te krijgen van wat er zoal in staat.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?