22 maart 2018 1 min

Tientallen Nederlandse bedrijven vorderen miljoenen euro’s terug van Stichting Reprorecht. Deze miljoenen hebben ze de afgelopen jaren naar hun idee ten onrechte betaald. Om terugvordering mogelijk te maken, zijn de bedrijven begin maart het platform ReproClaim (www.reproclaim.nl) begonnen.

De bedrijven die zich hebben aangesloten bij ReproClaim stellen dat ze door de werkwijze van Stichting Reprorecht zijn misleid. Stichting Reprorecht stuurt ieder Nederlands bedrijf jaarlijks ‘facturen’ voor het maken van kopieën uit boeken, kranten en tijdschriften. Deze facturen zijn feitelijk geen facturen maar offertes. Toch laat Stichting Reprorecht het lijken alsof er een betalingsverplichting rust op de ontvanger van de ‘factuur’. Reprorecht stuurt aanmaningen, incassoaankondigingen en zelfs brieven op het briefpapier van een incassobureau, zonder dat er enige betalingsverplichting is vastgesteld. Stichting Reprorecht wekt bovendien de suggestie dat de bewijslast bij de ontvanger zou liggen. Met deze werkwijze incasseert Stichting Reprorecht jaarlijks rond de twintig miljoen euro.

Tientallen bedrijven hebben nu ReproClaim (www.reproclaim.nl) opgericht om juridische stappen te zetten tegen Stichting Reprorecht. Mr. Joël van der Goen van Van der Goen advocaten is verzocht over te gaan tot terugvordering van de ten onrechte geïncasseerde gelden. Eerdere verzoeken tot aanpassing van de werkwijze van Stichting Reprorecht en terugbetaling van op deze manier geïncasseerde gelden hebben namelijk tot op heden tot niets geleid. Daardoor zien de bedrijven geen andere oplossing meer dan collectief een proces te beginnen tegen Stichting Reprorecht, om de onterecht betaalde gelden terug te vorderen. Jaarlijks ontvangen in principe alle Nederlandse bedrijven een ‘factuur’ van Stichting Reprorecht. Ieder Nederlands bedrijf dat ‘facturen’ van Stichting Reprorecht heeft ontvangen en betaald, kan zich dan ook bij ReproClaim aansluiten. Dit is ook nodig, om het proces tegen Stichting Reprorecht te kunnen financieren.

Deze kwestie is aan het licht gekomen door inspanningen van Eerlijk Auteursrecht. Deze onafhankelijke partij heeft jarenlang voor bedrijven onderzoek gedaan naar het gebruik van informatie en auteursrechtelijk beschermd materiaal. Uit dit onderzoek bleek dat nagenoeg alle onderzochte bedrijven jaarlijks onterechte vergoedingen hebben betaald. Eerlijk Auteursrecht heeft dit meermaals aangekaart bij Stichting Reprorecht, maar vooralsnog zonder enig gewenst resultaat. In reactie is Stichting Reprorecht wel een juridische procedure begonnen tegen Eerlijk Auteursrecht, met als enige doel de activiteiten van Eerlijk Auteursrecht te kunnen staken.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?