22 maart 2018 1 min

Uw bedrijf gebruikt zeer waarschijnlijk ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld op de HR-afdeling of voor het optimaal bedienen van klanten. Er gaat vanaf 25 mei 2018 veel veranderen. Vanaf die datum is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing en geldt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) niet meer. Dit betekent dat dezelfde privacywetgeving geldt in heel de Europese Unie (EU). Om hoge boetes te voorkomen is een goede voorbereiding noodzakelijk. NVKL informeert u met hulp van FME.

Wat verandert er?

In hoofdlijnen zorgt de AVG voor:

Versterking en uitbreiding van privacy rechten
Meer verantwoordelijkheden voor ondernemers
Dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacy toezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen

Lees meer over de hoofdlijnen van de AVG in dit document de  AVG in een notendop.

De AVG heeft fikse gevolgen voor het gebruik van persoonsgegevens bij commerciële activiteiten door ondernemingen. Zo moeten bedrijven in bepaalde gevallen een Data Protection Officer (DPO) aanstellen. Wanneer is dat? U leest hier alles over in het document “in 10 stappen voorbereid op de AVG”. De Autoriteit Persoonsgegevens helpt u middels dit document op weg met een handzaam stappenplan. In het document vindt u vervolgens links naar documenten met meer tips en toelichting. Tenslotte vindt u nog een schematisch overzicht van de nieuwe privacywetgeving in factsheet FME Advocaten AVG (alleen voor FME-leden).

De NVKL gaat op zoek naar meer info en mogelijke hulpmiddelen. Bij voldoende vraag is het tevens mogelijk dat er speciaal voor NVKL-leden een workshop wordt georganiseerd. Als u geïnteresseerd bent in een dergelijke workshop laat dat dan weten door middel van een berichtje naar info@nvkl.nl

 

 

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?