8 maart 2018 1 min

II Mens en Werk is het samenwerkingsverband van werkgevers en vakbonden in de installatie- en isolatiebranches. II Mens en Werk biedt instrumenten voor veilige werkomstandigheden. Bijvoorbeeld de branche RI&E, de Arbocatalogus, toolboxes en praktijkdagen.

Om te weten aan welke ondersteuning medewerkers in de branches verder behoefte hebben, wordt een vragenlijstonderzoek uitgevoerd. Op grond van de uitkomsten van dit onderzoek bepaalt II Mens & Werk welke praktische hulpmiddelen ontwikkeld gaan worden. Dat wil zeggen: hulpmiddelen voor medewerkers in de branches om hun werk gezonder, veiliger en plezieriger te maken.

De vragenlijst is bedoeld voor alle medewerkers in de installatie- en isolatiebranches.

Om aan het onderzoek deel te nemen, klik hier om naar de vragenlijst te gaan

Onder de inzenders worden 20 cadeaubonnen van 50 euro verloot.

Mede met het oog op de privacy is het vragenlijstonderzoek uitbesteed aan Bureau KLB. Deze gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen voor aangegeven doeleinden en verwijdert deze na afloop van het onderzoek.

Voor vragen over deze enquête, mail info@bureauklb.nl.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?