22 februari 2018 1 min

Voor het logboek van uw koel-of klimaatinstallatie geldt dat alle lekcontroles moeten worden geregistreerd. Dit betekent dat ook de ondergrens voor het verplicht bijhouden van een logboek per 1-1-2017 is veranderd van >3 kg naar >5 ton CO2 equivalent. De gegevens vanuit de logboeken moeten zowel bij de eigenaar als bij de installateur 5 jaar worden bewaard. Meer informatie over de F-gassenverordening vindt u op https://www.nvkl.nl/f-gassenverordening/

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?