22 februari 2018 1 min

Het aantal verplichte lekcontroles per jaar wordt per 1 januari 2017 volledig gebaseerd op de koudemiddelinhoud van de installatie, uitgedrukt in CO2–equivalenten. Het aantal controles is dus afhankelijk van het soort koudemiddel en de omvang van de installatie. Ga naar https://www.nvkl.nl/f-gassenverordening/ voor het schema. Uw NVKL erkende installateur kan u er alles over vertellen.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?