9 februari 2018 2 min

De EPBD is in 2010 in het leven geroepen om de energieprestaties van gebouwen te verbeteren. Op 31 januari jl. heeft de Europese ministerraad een herziening van de EPBD aangenomen. In april vindt de stemming plaats in het Europees Parlement, waarbij de voorgestelde wijzigingen naar verwachting zullen worden aangenomen. Daarna volgt officiële publicatie en kunnen de lidstaten aan de slag met implementeren in de nationale wetgeving. Pas wanneer de wijzigingen worden opgenomen in Nederlandse wetgeving gaan ze in Nederland gelden. Er zijn vier relevante wijzigingen voorgesteld:

Artikel 2: NIEUW

De lidstaten worden verplicht om nationale renovatie- en investeringsplannen op te stellen voor de lange termijn (2050), gericht op het verbeteren van de energieprestaties en het verlagen van fossiel brandstofverbruik.

Artikel 9: AANGEVULD

In 2020 wordt de ‘smart readiness indicator’ (SRI) toegevoegd aan de Europese database voor energielabelling. De introductie van de SRI is nodig om op uniforme wijze te bepalen in welke mate een gebouw in staat is om zelfsturend te zijn, te interacteren met zijn gebruikers en vraag-gestuurde diensten te verlenen. De invoering van de indicator is optioneel voor lidstaten en de samenhang met nationale energielabelling nog onduidelijk.
Nieuw gebouwde gebouwen moeten voorzien zijn van gebouwbeheersystemen waarbij de temperatuurregeling geautomatiseerd moet plaatsvinden. In bestaande gebouwen moet dergelijke apparatuur zijn geïnstalleerd wanneer de warmteopwekkers worden vervangen. Voor beide eisen geldt dat e.e.a. technisch en economisch haalbaar moet zijn.

Artikel 15: VERVANGEN

De aircokeuring gaat gelden voor airconditionings- en klimaatsystemen met een minimaal totaal opgesteld vermogen vanaf 70kW, in plaats vanaf 12kW.
Er zal een haalbaarheidsstudie gedaan worden naar de mogelijkheid tot inspectie van standalone-ventilatiesystemen.
Alternatieven voor inspecties (bv. advisering) zijn rechtsgeldig mits het bewezen is dat ze hetzelfde effect bereiken als inspecties.
Niet-residentiële gebouwen (bv. utiliteitsgebouwen) met een airconditioning of klimaatsysteem (vermogen: >290kW) moeten vanaf 2025 voorzien zijn van een gebouwbeheersysteem, mits technisch en economisch haalbaar.

De NVKL zal op korte termijn in overleg gaan met het ministerie van BZK en uitvoerder RVO om duidelijk te krijgen wat het Nederlandse standpunt is in het verhogen van de ondergrens voor verplichte aircokeuring naar 70kW. De Europese wetgeving geeft namelijk een minimum niveau aan waarbij lidstaten zelf bepalen of ze dit niveau hanteren of strengere eisen stellen. BZK zou er dus voor kunnen kiezen om de huidige ondergrens 12kW te handhaven. Nogmaals willen wij benadrukken dat zolang de herziening van de EPBD in Europa niet officieel is aangenomen en de Nederlandse wetgeving niet is aangepast de huidige regels blijven gelden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tom de Boer (tom@nvkl.nl) of Rik van Berkel (rik@nvkl.nl).

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?