26 januari 2018 1 min

Om klimaatdoelstellingen te halen zullen we de transitie moeten maken van een lineaire economie naar een meer circulaire economie. Dit geldt ook voor de bouwsector; een sector waarin veel materiaal wordt gebruikt. Dit is een hele opgave, maar biedt ook kansen tot innovatie en het ontwikkelen tot nieuwe verdienmodellen!

De Rijksoverheid onderstreept het belang door per 1 januari 2018 naast de EnergiePrestatie Gebouwen (EPG) ook de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) te verankeren in het Bouwbesluit. Dit betekent dat bij nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoorgebouwen groter dan 100m2 een MPG-berekening moet worden gemaakt. Hiermee wordt inzichtelijk wat de milieu-impact van het materiaalgebruik is.

De milieu-impact van (klimaat)installaties dragen substantieel bij aan de algehele materiaalimpact van een gebouw. Dit kan worden vastgesteld door het uitvoeren van een levenscyclusanalyse. Zijn er geen gegevens bekend? Dan wordt er een standaardwaarde uit de Nationale Milieudatabase gebruikt.

Het is mogelijk om als branche op productgroepniveau, of als bedrijf op productniveau zelf een levenscyclusanalyse te laten uitvoeren en data aan te leveren. Hierdoor voorkom je dat een standaardwaarde wordt gebruikt en dit kan concurrentieel een voordeel opleveren.

Meer informatie?
Stuur dan een e-mail naar: info@nvkl.nl.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?